Плаќајте ги сметките за комунални услуги и во месец мај со 0% провизија!

Почитувани, 

Ве известуваме дека сметките за комунални услуги, (ЈП Водовод и Канализација Скопје, ЈКП Тетово, Радиодифузна Такса) и во текот на месец мај се со 0% провизија. 
Сите сметки можете да ги плаќате во најблискиот платежен терминал лоциран на www.paynet.mk/map или преку Е-паричникот 24/7.

Со почит, 
PayNet