За PayNet

PayNet – систем за брза наплата 
Системот за наплата PayNet е создаден за да им овозможи на потрошувачите брзо и безбедно остварување на регуларни плаќања на давателите на производи и услуги.

Основна стратешка цел на дејноста на системот за наплата PayNet е внесување на иновативна технологија преку привлекување компании и индивидуални претприемачи кои се заинтересирани во организирано примање на готовинско плаќање во корист на најголемите даватели на услуги во Македонија (оператори на мобилна мрежа, кабелска и сателитска телевизија, интернет провајдери, IP телефонија, кредитни организации, јавни комунални претрпијатија и др.)

Инфраструктурата на системот се состои од центар за процесирање и пресметување. Услугите се овозможуваат под регистрираниот заштитен знак PayNet.

Системот се користи со најсовремена технологија и сертификувана опрема.


Мисија на компанијата
Системот на сервисот за наплата Pay Net е создаден за да им овозможи на корисниците брзо, удобно и безбедно остварување на еднократни и регуларни плаќања на адреса на давателите на производи и услуги.


Стратегија на компанијата
Основна стратешка цел на дејноста на системот за наплата PayNet претставува промовирање на иновативна технологија преку привлекување компании и индивидуални претприемачи кои се заинтересирани во организирање на прием на готовински плаќања во корист на најголемите даватели на услуги во Македонија (оператори на мобилна мрежа, кабелска и сателитска телевизија, интернет провајдери, кредитни организации, домување и комунални услуги и др.)

PayNet Брошура (.pdf)